Den 14 – modlitebné podnety pre štvrtok, 9. apríla 2020

Očistenie skrze oheň

“Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť.” (Rim 8:18, SEP)

“ V čase skúšok a prenasledovania sa zjavuje sláva – Božia povaha – v Božích vyvolených. Kristovi nasledovníci, ktorých svet nenávidí a prenasleduje, sa vzdelávajú a vychovávajú v Kristovej škole.  Na zemi idu úzkou cestou v ohnivej peci utrpenia podstupujú očistný proces. Nasledujú Krista v ťažkých zápasoch, zapierajú sa a prežívajú trpké sklamania, no takto poznávajú hĺbku previnenia i kliatbu hriechu a hladia naň s odporom. Ako účastníci Kristových utrpení smú za potemneným obzorom zahliadnuť slávu a povedať: “Myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.” (Rim 8:18) (Skutky Apostolov, str. 345)

Otázky na zamyslenie: O akej sláve je písané v liste Rimanom 8:18? Prečo sú skúšky a utrpenia používané pre naše očistenie? Čo ste sa o sebe dozvedeli počas skúšok posledných dní? Rozpoznávate slabiny, ktoré ste si doteraz neuvedomovali? Chcete aby vás Boh previedol procesom rastu a očistenia počas tejto doby strachu a izolácie, ktorá zachvátila svet? Ak áno, ako chceš aby to urobil?

1. Modli sa za “nebeskú víziu” cez ktorú je možné vidieť za hrob, vidieť za dočasnú bolesť a utrpenie, a tiež za ťažkosti tohto života. Aby sme videli nebeskú odmenu, ktorú očakávajú tí, čo ostávajú verní až do konca.

2. Modli sa za kazateľov a vedúcich, ktorí sa snažia ľudí povzbudzovať a upokojovať  uprostred tohto chaosu.

3. Modli sa za naše deti, ktoré nie sú v škole, a najmä za tie, ktoré sú zavislé na jedle  pripravovanom v školách. Modli sa, aby Boh povolal starostlivých kresťanov, ktorí by našli spôsoby, ako ich v tomto období krízy nakŕmiť.

4. Modli sa, aby nás Božia láska naplnila, pohla s nami a obmäkčila naše tvrdé srdcia. Aby naše srdcia boli schopné zdieľať nadej s tými, čo sú bez nádeje.

5. Modli sa, aby sme pochopili a “aktívne” zdieľali posolstvo “Spravodlivosti z Viery” a aby sme našli odpočinok v Ježišovej spravodlivosti.