Deň 17 – Modlitebné podnety – nedeľa, 12. apríla 2020

Najväčšie víťazstvá

„Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“ (Ž 50,15)

„Najväčšie víťazstvá získané pre Božiu vec nie sú výsledkom trefných argumentov v diskusiách ani nadmiery možností či  vplyvu alebo hojnosti prostriedkov. Získavajú sa v osobnom vzťahu s Bohom, keď sa ľudia usilovnou vierou chopia mocného zdroja sily.“ (Biblickí pracovníci, s. 259)

Otázky na zamyslenie: Ak vieme, že najväčšie víťazstvá získame skrze modlitbu a čas strávený pri Božom slove, prečo tak váhame vyhradiť si čas na modlitbu a štúdium biblie? Aké aktivity alebo čo stojí v ceste tvojmu osobnému spoločenstvu s Bohom?

Dôvod na chválu: V Austrálii, Queenslande, v meste Toowoomba ( populácia 130 000) sú dva zbory, centrálny Toowoomba a zbor Glenvale. Pastor Casey Wolverton je kazateľom zboru Glenvale. Keď Covid-19 udrel a zbory museli byť zatvorené, prvú sobotu sa konala pobožnosť ako zvyčajne. Nikto nesedel v laviciach, no bohoslužba bola vysielaná na Facebooku a YouTube a videlo ju 900 ľudí. Miestna rádiová stanica sa dozvedela, čo Adventisti s. d. robili, a tak ich oslovili, či by mohli natočiť bohoslužbu a oni by ju odvysielali ďalší deň ( v nedeľu) publiku o 130 000 ľudí. Bez krízy Covid-19 je veľmi nepravdepodobné, že by sa niečo také stalo. Chvála Bohu!

  1. Modli sa za to, aby mimoriadne správy nádeji mohli byť naďalej vysielané po celom meste Toowoomba v Queenslande, Austrálii. Modli sa za členov cirkvi v celej Austrálii, aby dokázali nájsť spôsob, ako pokračovať byť svetlom tým, ktorí sú okolo.
  2. Modli sa za všetkých našich kolportérov po celom svete, ktorí už nemôžu chodiť dom od domu. Modli sa, aby Boh otvoril nové cesty zdieľania pravdy pre týchto oddaných pracovníkov. A modli sa aby Boh zabezpečil všetky ich potreby.
  3. Modli sa za všetky nemocnice naprieč Spojenými štátmi, ktoré ešte len očakávajú ich najťažší týždeň že boji s pandémiou Covid-19. Modlí sa za boží zásah.
  4. Modli sa za starších, tých, ktorí majú slabú imunitu, a ďalších vysokorizikových členov v tvojom miestnom zbore. Modli sa, aby Božia ochranná ruka bola nad nimi.
  5. Modli sa za tých, ktorí už stratili svojich milovaných kvôli prepuknutiu koronavírusu. Modli sa za odvahu a silu pre tých ktorí zažívajú stratu, aby sa upli k Bohu.