Deň 19 – Modlitebné podnety – utorok, 14. apríla 2020

Hľaď na Ježiša!

„Hospodine, ráno počuj môj hlas; ráno ti predložím svoju vec a budem hľadieť (čakať).” (Ž 5,4)

„Pozbierajte všetky svoje sily, aby ste hľadeli hore, nie dole na vaše ťažkosti; len tak nikdy neochabnete na svojej ceste. Čoskoro uvidíte Ježiša za oblakom ako načahuje svoju ruku, aby vám pomohol; a všetko, čo musíte urobiť je, podať mu svoju ruku v jednoduchej dôvere a nechať Ho, aby vás viedol. Keď budete naplnení dôverou, skrze vieru v Ježiša, budete tiež plní nádeje. Svetlo žiariace z kríža vám odhalí, ako hodnotu má pre Boha duša, a vy , uvedomiac si túto veľkú cenu, budete chcieť odrážať toto svetlo do sveta. Dobrá povesť a meno medzi ľuďmi sú ako písmená napísané do piesku, ale čistá charakter zostane naveky.“ (Svedectvá, zväzok 5, s. 578, v orig.)

Otázky na zamyslenie: Čo je prvá vec, ktorú robíš každé ráno? Pozrieš si správy, svoje emaily alebo sociálne médiá? Začneš premýšľať nad všetkými svojimi problémami? Alebo vzhliadaš k Ježišovi? Ako pôjdeš dnešným dňom, sprav nový záväzok pozerať sa na Ježiša namiesto pozerania sa dole, na svoje problémy. Namiesto toho, aby sa si obrátil a hľadal povzbudenie v sekulárnom svete, pozri na Ježiša a jeho nádej, ktorú ti dáva.

Dôvod na vďačnosť: Za posledných tridsať dní bolo z www.revivalandreformation.org stiahnutých viac ako sto tisíc zdrojov. Chválime Pána, že mnohí ľudia si uvedomujú svoju duchovnú potrebu a snažia sa rásť vo svojom chodení s Bohom. Chválime tiež Pána, že tisíce modlitebných skupín začínajú po celom svete v dôsledku krízy COVID-19.

Podnety k modlitbám:

  1. Modlite sa za členov cirkvi po celom Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Taliansku a Belgicku. Tieto nepokojné oblasti stále bojujú, aby obmedzili šírenie vírusu. Modli sa za uzdravenie tých, ktorí zažili stratu.
  2. Modlite sa za členov cirkvi na Blízkom východe, najmä v Iráne a Izraeli. Modlite sa za tých, ktorí žijú v malých priestoroch s obmedzeným prístupom čerstvého vzduchu a bez možnosti zacvičiť si.
  3. Modlite sa za svojich susedov, ktorí možno nepoznajú Ježiša. Modlite sa, ako s nimi zdieľať nádej Ježiša, možno evanjelizácia “mobilným telefónom“ alebo prostredníctvom iných užitočných online zdrojov.
  4. Modlite sa za tých vo vašom vlastnom zbore alebo komunite, ktorí práve bojujú s COVID-19. Modli sa, aby ich Boh uzdravil.
  5. Modlite sa , aby sme všetci boli vernými správcami a vracali naše desiatky Bohu. Aj keď sú časy zlé, Biblia nám hovorí, že tých, ktorí si uctia Boha, tých On poctí. (1 Sam 2,30)