Deň 20 – Modlitebné podnety – streda, 15. apríla 2020

Boh je verný!

„Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.“ (1 Kor 10,13)

„Nepriateľ sa neodváži ani o vlások prekročiť svoju sféru. V celej satanskej sile nie je žiadna moc, ktorá by mohla poškodiť duši dôverujúcej v múdrosť, ktorá pochádza od Boha. Kristus je naša veža sily, a Satan nemá žiadnu moc nad dušou, ktorá kráča v pokore s Bohom. Sľub je “ nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier, nech mier so mnou uzavrie.”(Iz 27,5). V Kristovi je dokonalá a úplná pomoc pre každú skúšanú dušu. Nebezpečenstvá striehnu na každej ceste, ale celý nebeský zástup stojí na stráži, aby nikto nebol pokúšaný nad to, čo je schopný zniesť.” (Môj život dnes, s.316)

Otázky na zamyslenie: Máš pocit, že máš toho viac, než dokážeš zvládnuť? Boh nám zasľúbil , že nedopustí na nás viac, než sme schopní zniesť, takže ak sa cítiš preťažený, domáhaj sa Jeho zasľúbenia z 1Kor 10,13. Nárokuj si zasľúbenie z Fil 3,13 a Ž 61,2. Nech sú ti dnes zasľúbenia Božieho Slova útechou.

Dôvod na chválu: Naprieč Európou (a pravdepodobne na mnohých miestach po celom svete), mladí ľudia, ktorí nechodili do zboru, začínajú byť aktívni vo vedení biblických online skupiniek. Chválime Boha za tento narastajúci záujem o Boha a jeho Slovo.

Podnety k modlitbám:

  1. Modli sa, aby ešte viacej našej mládeže malo záujem o to, ako študovať Bibliu. Modli sa, aby nastalo veľké oživenie medzi mladými.
  2. Modli sa za našu mládež po celom svete, ktorí sa zúčastňujú ich vlastných 100 dní modlitieb vedených Oddelením detí a mládeže GK. Modli sa, aby naša mládež a mladí ľudia zakúsili, že keď sa modlíme, Boh nás počuje a na modlitby odpovedá.
  3. Modli sa za učiteľov, ktorí bojujú s učením online. Modli sa, aby im Boh dal múdrosť, ako využiť technológie spôsobom, ktorý je výhodný pre všetkých. Modli sa za múdrosť a trpezlivosť.
  4. Modli sa za tých, ktorí sú zlomení, za tých, ktorí nedávno stratili svojich milovaných, a za tých, na ktorých ťažko dopadá izolácia, aby cítili Božiu blízkosť.
  5. Modli sa za výdrž pre lekárov, sestričky a všetkých zdravotníkov, ktorí v predných líniách bojujú s pandémiou Covid-19.