Den 22 – Podněty k modlitbám – pátek, 17. dubna 2020

Výzvy k chvále! Nehledě na celosvětovou pandemii COVID-19, jde Církev adventistů sedmého dne v misijním úsilí kupředu. Bylo vytvořeno mnoho nových a kreativních metod, jak sdílet evangelium. Dokonce i dosah je mnohem širší, než se očekávalo. Chvála Bohu!

Podněty k modlitbám navržené Tedem N. C. Wilsonem

  1. Modlete se za členy církve a to ty, kteří truchlí and nedávnou ztrátou milovaných, způsobenou COVID-19. Modlete se za pokoj a útěchu v jejich srdcích. Modlete se za tělesné uzdravení těch, kteří v současné době s koronavirem stále bojují.
  2. Modlete se, aby se členové církve aktivně chopili principů zdravého životního stylu NEWSTART (který sestává ze stravy, pohybu, dostatečného pití vody, slunečního svitu, střídmosti, čerstvého vzduchu, odpočinku a důvěry v Boha), který přináší vyvážený přístup k životu.
  3. Modlete se, abychom jako církev pokračovali v hledání cest, jak účinně šířit Boží zdravotní poselství ve spojení s trojandělským poselstvím, jež je naším posláním pro poslední dobu. Volejme také po pozdním dešti Ducha svatého, zatímco se připravujeme na brzký druhý příchod Krista.
  4. Modlete se, abychom ve své touze najít kreativní způsoby, jak svědčit druhým, nepřestávali klást silný důraz na Krista, Jeho Slovo, Jeho spravedlnost, Jeho svatyni a Jeho zachraňující moc ve velkém sporu.
  5. Modlete se za on-line evangelizační kampaň organizace It is written „Hope Awakens“ (Naděje se probouzí), která se dnes zahajuje na celostátní úrovni. (Další informace naleznete na adrese https://www.discoverhopeawakens.com ). Modlete se, aby mohlo sledovat a mohlo být zaujato touto sérií ještě více lidí, než by tomu mohlo být na veřejné evangelizaci, která byla v Indianapolis zrušena.