Deň 23 – Modlitebné podnety – sobota, 18.apríla 2020

Posilnený Slovom

„Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil.” (Ž 55,22)

„Moji spolupracovníci, nedovoľte, aby vaša odvaha ochabla. Boh skúša a dokazuje vašu vieru. Kresťania vždy majú silného pomocníka v Pánovi. Keď pozastavíme naše úprimné úsilie, pretože nie je možné získať potrebnú pomoc, uvaľme svoje bremeno na Pána Boha. Nechajte ho tam a buďte spokojní, buďte si istí, že Ten , kto zasľúbil je verný. Nevieme ČO a AKO Pán spraví, aby nám pomohol, ale vieme, že Pán Boh nikdy nesklame tých, ktorí do Neho vkladajú svoju dôveru. Keď úplne vyskúša a dokáže svojich pracovníkov, privedie ich a povedie vpred ako zlato prečistené ohňom.“ (Ellen White, List 66, 26.júna, 1901, časť. 29)

Otázky na zamyslenie: Akými spôsobmi cítiš, že Boh pestuje a skúša tvoju vieru? Ktoré sú tvoje obľúbené biblické zasľúbenia, ktorých sa rád dovolávaš? Ktorých obľúbených biblických zasľúbení sa dovolávaš, keď prežívaš vnútorný zápas? Skús prijať výzvu tento týždeň, aby si si našiel nové povzbudivé biblické verše, ktoré sa naučíš naspamäť. Potom ich zdieľaj s niekým, kto potrebuje povzbudenie.

Dôvod na chválu: Chválime Pána za to, že pandemická krivka očakávaných úmrtí v dôsledku COVID-19 v USA je výrazne znížená. Pandémia sa postupne spomaľuje tiež v Európe, a zdá sa, že uvidíme svetlo na konci tunela.

Podnety k modlitbám:

  1. Modli sa za zdravotných pracovníkov  v predných líniách, ktorí pokračujú v boji s touto epidémiou. Modli sa za ochranu od COVID-19 a tiež ochranu fyzickú pred  ľuďmi na uliciach, ktorí si iracionálne myslia, že zdravotní pracovníci sú kontaminovaní.
  2. Modli sa za odhadnutie správnej rovnováhy medzi uzavretím celého sveta doma a otvorením ekonomiky a aktivít v správnom čase- hneď ako to bude bezpečné, aby ekonomika a podnikatelia kompletne nekrachli.
  3. Modli sa za mnohé organizácie a malých podnikateľov, ktorí ekonomicky strádajú v dôsledku zákazu vychádzania. Modli sa, aby ľudia či vlády našli spôsoby ako podporiť malé podniky, aby nepadli.
  4. Modli sa za ženy a deti, ktoré sú v nebezpečných situáciách a potrebujú ochranu. Modli sa za spôsoby ako sa priblížiť a pomôcť tým zraniteľným a slabým v tvojej komunite.
  5. Modli sa za tých, ktorí pracujú v bankách, supermarketoch, čerpacích staniciach a iných nevyhnutných  odvetviach. Modli sa, aby boli ochránení od koronavírusu, keď prichádzajú do styku s mnohými ľuďmi.