Den 24 – Podněty k modlitbám – neděle, 19. dubna 2020

V bázni před Jeho slovem

„Knížata mě bezdůvodně pronásledují; mé srdce se třese před tvým slovem. Jásám nad tvým slovem jako ten, kdo nalezl velikou kořist.“ (Žalmy 119,161.162 ČSP)

„Bible, to je Boží hlas, který hovoří k nám tak jistě, jako můžeme slyšet zvuky skrze naše uši. Když si tohle uvědomíme, s jakou bázní bychom otevírali Boží slovo a s jakou vážností bychom vyhledávali jeho poučení? Čtení a rozjímaní nad Písmem by bylo považováno za výsadu, jako by šlo o samotné setkání s nesmrtelným Bohem.“ (A Call to Stand Apart [Povolání být jiný], str. 69 v orig.)

Otázky k zamyšlení: Už jste někdy četli verše z Bible a pomysleli si: „To bylo přesně pro mě! Jak Bůh věděl, co jsem dneska potřeboval slyšet?“ Během dnešního dne přemýšlejte nad všemi maličkostmi, ze kterých se můžete radovat díky Božímu slovu. Klidně si to zapište a vytvořte seznam důvodů, proč být vděčný Bohu a Jeho slovu. Začněte například tímto: „Miluji Boží slovo, protože… a doplňte podle sebe.“ Pokud nemůžete na nic přijít, přečtěte si 119. žalm.

Výzva k chvále: Děkujeme Bohu, že Adventisté v Guatemale našli způsob, jak distribuovat jídlo, jako je rýže, fazole, kukuřičná mouka, olej, sůl a cukr tisícům členů církve, kteří byli zasaženi karanténou. To je krásný důkaz toho, jak tamní členové navzájem sdílejí své problémy i břímě.

Podnety k modlitbám:

  1. Modleme se za Afriku, která bojuje s pandemií. Modleme se za členy naší církve, kteří strádají kvůli nedostatečné lékařské péči. Kéž se předpověď čísel nákazy a úmrtí nestane realitou.
  2. Modleme se za tisíce etnických skupin po celém světě, kteří tvoří až 69% zemské populace, a kteří ještě neslyšeli jasnou zprávu o Ježíši. Prosme za nové a inovativní způsoby, jak se k nim dostat během aktuální krize.
  3. Modleme se za ducha pokání a pokory pro nás všechny, zejména v časech, kdy jsme nebyli osobně věrní Bohu a naše životy nebyly dobrým svědectvím.
  4. Modleme se za sílu pro ty členy církve, kteří slouží Bohu předáváním lásky druhým a aktivním sdílením biblických pravd, včetně všech dalších lidí z jiných církví, kteří takto pracují.
  5. Prosme za farmáře nemohoucí sázet nebo sklízet plodiny bez svých zaměstnanců či pracovníků, kteří nyní nemohou dojíždět do práce přes uzavřené hranice.