Den 25 – Podněty k modlitbám – pondělí, 20. dubna 2020

Radovat se ve Slovu

„Byla nalezena tvá slova a snědl jsem je. Tvé slovo mi bylo k jásotu a k radosti mého srdce, protože mě nazývá tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů.“ (Jr 15,16, ČSP)

„Žádný větší záměr nemůže posílit intelekt, než studium Písma. Žádná jiná kniha nemá takovou sílu pozvednout myšlenky a umocnit schopnosti, jako jasné zušlechťující pravdy Bible. Kdyby bylo Boží slovo studováno tak, jak by mělo být, lidé by byli velkomyslní, vznešeného charakteru a byli by stálí ve svých úmyslech, což se dnes vidí jen málo.” (Christian Education, p. 58)

Otázky k zamyšlení: Co tě v poslední době obzvláště oslovilo nebo ti přineslo radost při studiu Slova? Zkus dnes nějaký čas strávit tím, že se o tuto radost s někým rozdělíš. 

Výzvy k chvále: Předpokládalo se, že v New York City budou přeplněné nemocnice, nedostatek lůžek a ventilátorů. Přesto, ačkoliv byly velmi plné, stále mají nějaké místo a my chválíme Pána, že jsou ventilátory pořád dostupné. Tohle je odpověď na modlitby.

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se za ty, kteří pracují v bezpečnostních složkách, jako strážníci policie a další. Modleme se o jejich ochranu, protože na některých místech světa vznikají v důsledku karantény mezi lidmi nepokoje.
  2. Modleme se za postsovětské státy v Euro-Asijské divizi, které zahrnují země a oblasti jako je Rusko a Sibiř. Modleme se, aby navzdory těžkostem při vydávání svědectví mohly být rozvinuty nové efektivní formy, jak oslovit lidi.
  3. Modleme se za zasažené země nacházející se v okně 10/40. Modleme se, aby Bůh umožnil lidem sdílet Jeho lásku. Modleme se také, aby vlády umožnily lidem získat potraviny, nebo aby si je mohli vypěstovat na svých polích. Miliony lidí v celé Indii jsou nyní v izolaci a nemohou opustit domovy, což pro mnohé z nich znamená být o hladu.
  4. Modleme se o moudrost pro vedoucí církve, kterou potřebují pro důležitá rozhodnutí ohledně budoucnosti, v souvislosti s ekonomickou krizí, které aktuálně čelíme.
  5. Modleme se za moudrost, jak omezit výdaje a zároveň neublížit lidem, jak udržet nezbytnou práci a misii církve v pohybu kupředu.