Deň 29 – modlitebné podnety – piatok, 24. apríla 2020

Dôvod na chválu! Oddelenie mládeže Euro-ázijskej divízie v Moskve, Rusku, zorganizovalo nedávno cez Zoom modlitebný maratón po celej divízii za mladých ľudí. Účastníci z celej divízie sa spojili, aby sa zamerali na modlitby, hľadali Božiu moc a prosili za jeho ochranu. Boh žehnal!

Podnety k modlitbám:

  1. Aby naša mládež po celom svete pokračovala v hľadaní ciest ako sa spojiť na modlitbách a pri štúdiu Božieho Slova. Modli sa, aby skúsenosť, ktorú s Ježišom teraz získavajú vďaka tejto kríze pokračovala ďalej.
  2. Za rodičov, ktorí sa snažia učiť doma svoje deti alebo pomáhajú monitorovať online vzdelanie svojich detí počas tejto pandémie. Modli sa za múdrosť a odvahu a trpezlivosť pre rodičov!
  3. Za maturantov a vysokoškolákov, ktorým chýbajú skúšky a normálne vyučovanie. Modli sa za ich odvahu, nasmerovanie, aby vedeli aké plány do budúcnosti by mali urobiť a zvládli všetky skúšky a školské povinnosti.
  4. Za zdravie, silu a inšpiráciu pre vedúcich mládeže, učiteľov a ďalších, ktorí sa snažia inšpirovať a povzbudiť mladých počas tejto krízy.
  5. Za It is Written (Je napísané), online evanjelizačnú kampaň “Hope Awakens” (Nádej sa prebúdza), ktorá práve začala. Čelíme mnohým prekážkam a vieme, že nepriateľ pracuje nadčasy, aby tomuto programu zabránil ísť vpred. Modli sa za tieto veľmi dôležité série. (Pre viac info, navštív: https://www.discoverhopeawakens.com).