Deň 34 – Modlitebné podnety – streda 29. apríla 2020

Modlite sa vždy v pokore

„Hospodin je útočiskom utláčanému, útočiskom v čase súženia. V teba dúfajú tí, čo poznajú tvoje meno, veď ty, Hospodin, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. Ospevujte Hospodina, ktorý tróni na Sione, zvestujte národom jeho skutky. Veď ten, ktorý pomstí krv, pamätá na ubiedených, nezabúda na kvílenie pokorných.“ (Ž 9,10-13)

„Úprimná modlitba kajúceho srdca, ktoré túži konať Božiu vôľu má väčšiu cenu v Božích očiach ako výrečnosť. Možno nemusíš mať žiadny hlas v zákonodarných radách, možno nebudeš oprávnený rokovať v senátoch či hlasovať v parlamente, no napriek tomu, máš priamy prístup k Bohu. Kráľ kráľov sa nakloní, aby počul modlitbu prichádzajúcu od pokorného, kajúceho srdca. Boh počuje každú modlitbu, ktorá je prinesená kadidlovou vôňou viery. Najslabšie dieťa Božie môže pôsobiť v harmónii s nebeskými radami.“ (That I May Know Him, p. 270)

Otázky na zamyslenie: Ako jeden autor rád hovorí, „Pýcha nepočúva. Ona už vie.“ Je možné, že si dovolil tvojej pýche, aby ovplyvnila tvoju schopnosť počúvať? Je možné, že si nechal svoju hrdosť, aby ovládla tvoj jazyk, alebo dokonca diktovala tvoje modlitby? Ak áno, modli sa, aby ti Boh ukázal ako prosiť o odpustenie tých, ktorých si mohol svojim spôsobom žitia a hovorenia zraniť. Je to ťažké, ale ak je Boh tu, aby počul naše modlitby, musíme odložiť hrdosť bokom, jednak medzi sebou ale aj voči Nemu. (Pozri si Jk 4,10, Iz 57,15)

Dôvod na chválu: Ďakujeme Bohu za to, že má tento svet pod kontrolou a stále sedí na svojom tróne. Aj keď sa zdá, že život je práve teraz pre mnohých z nás mimo našej kontroly, môžeme si oddýchnuť v bezpečí Kristovho náručia, ktorý nám sľúbil, že nás nikdy neopustí ani nezanechá. Pamätaj, že On videl túto pandémiu COVID-19 už predtým ako prišla na tento svet, a nič sa nás nedotkne, ak to On nedovolí. A tak, ak bojujeme s chorobou, finančnou stratou alebo inými bolesťami- chváľme Boha, že On je stále na svojom tróne a čo nepriateľ zamýšľal na zlé, On môže obrátiť na dobré.

Podnety k modlitbám:

  1. Modli sa za tých, ktorí nemajú hlas, aby za seba bojovali, alebo aby sa im dostala pomoc, ktorú potrebujú počas tejto krízy.
  2. Modli sa za deti, starších, zraniteľných a slobodné matky, ktorú sa snažia prežiť.
  3. Modli sa za utečencov, ktorí sú umiestnení v utečeneckých táboroch po Európe, Grécku a iných krajinách po svete. Modli sa za ich zabezpečenie ich potrieb, zdravotnej starostlivosti a dodržiavanie ich základných ľudských práv.
  4. Pokračuj v modlitbách za mnohých misionárov, ktorí sa dostávajú na svoje miesta pôsobenia v rôznych častiach sveta. Modli sa zabezpečenie ich fyzických potrieb a bezpečnosť.
  5. Modli sa za tých, ktorí prekonali COVID-19, aby nadobúdali znovu silu vrátiť sa k ich životu.