Deň 37 – Modlitebné podnety – sobota, 2. máj 2020

Viera pod „paľbou“

„Pozri, ja som Hospodin, Boh celého tvorstva, je pre mňa azda nejaká vec nemožná?“ (Jer 32,27)

„Boh v maximálnej miere otestuje vieru a odvahu tých, ktorým vo svojej práci zveril zodpovednosť. Predvádzanie sa je zakázané. Aj keď Boh opakovane ubezpečil o svojej pomoci, naša viera však môže niekedy zakolísať. Slova ‚Takto hovorí Pán,‘ musí byť našou pevnou oporou, nezávislou od ľudského zdôvodňovania alebo logiky.“ (Signs of the Times, June 30, 1881, par. 15)

Otázky na zamyslenie: Keďže vieme, že v budúcnosti budú na nás čakať väčšie skúšky, ako si môžeme vypestovať neotrasiteľnú vieru, ktorá bude silná? Zoberme si príbeh troch priateľov Daniela, ktorí čelili ohnivej peci (pozri Daniel 3). Čo si myslíte, čo ich pripravilo na to, aby boli v tento ťažký deň silní?

Dôvod na chválu: Počas tohto obdobia, keď toľko ľudí musí zostať doma, prichádzajú správy o tom, ako Boh otvára úžasné príležitosti pre online evanjelizáciu. Evanjelista Robert Costa uskutočnil niekoľko online evanjelizačných stretnutí a 245 000 ľudí bolo online na nedávnom jeho stretnutí. Evanjelista John Bradshaw práve začal stretnutia s desiatkami tisíc ľudí, ktorí sa tiež zúčastňujú online.

Modlitebné podnety:

  1. Modlite sa za zdravotnícky personál v prvej línii, ktorí naďalej bojuje s touto epidémiou. Modlite sa za ich zdravie aby sa nenakazili covidom-19.
  2. Modlite sa, aby politickí činitelia vedeli, kedy je bezpečné znovu otvoriť krajiny, ktoré sú zablokované. Modlite sa za vyvážený prístup, ktorý zohľadňuje zdravotnú bezpečnosť občanov i hospodárstva.
  3. Modlite sa za mnohé organizácie, firmy a malé podniky, ktoré v dôsledku zatvorenia prevádzok finančne trpia. Modlite sa, aby ľudia našli spôsoby, ako pomôcť malým podnikom, aby nemuseli byť skrachovať.
  4. Modlite sa za ženy a deti, ktoré sú v nebezpečnej situácii a potrebujú ochranu. Modlite sa za spôsoby, ako osloviť zraniteľných a slabých ľudí vo vašej komunite.
  5. Modlite sa za tých, ktorí pracujú v bankách, obchodoch s potravinami, benzínových pumpách a iných dôležitých podnikoch. Modlite sa, aby boli ochránení pred získaním koronavírusu pri kontakte s ľuďmi.