Den 44 – Podněty k modlitbám – sobota, 9. května 2020

Poznání Ježíše

„A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ J 17,3 (ČSP)

“Kristus přišel odhalit světu Boha jako Boha lásky, plného milosrdenství, jemnosti a soucitu. Hustá temnota s kterou se Satan snažil zakrýt trůn Boží byla odstraněna Vykupitelem světa a Otec byl znovu představen lidem jako světlo světa.” 5T 738.4

Otázky k zamyšlení:

Věčný život neznamená jen prosté žití bez konce, věčný život spočívá v neustálém prohlubování tvého láskyplného vztahu s Bohem. Víš o Ježíši převážně fakta, nebo Ho znáš osobně jako svého Spasitele a Přítele?

Proč nezačít věčnost už dnes tím, že Ježíše požádáš, aby se ti zjevil na hlubší úrovni, zatímco s Ním budeš trávit čas na modlitbě, studiu Bible, nebo při sdílení Jeho lásky a pravdy s ostatními?

Výzvy k chvále:

Thierry T.: ”Sdílím ‘100 dnů modliteb’ s devadesáti mými přáteli. Měl jsem příležitost darovat knihu ‘Velký spor věků’ mnohým z mých známých. Jeden neadventista mě požádal, jestli bychom společně mohli studovat proroctví z Daniele a Zjevení.” 

Gloria D.: ”Bůh nám požehnal, že jsme schopni udržet náš plán distribuce jídla navzdory této pandemii.”

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se za členy po celém světě, kteří zakládají nebo již provozují centra vlivu označovaná jako “Centra živé naděje”
  2. Modleme se za lidi na Fidži a ostrovech Vanuatu, kteří byli v poslední době zasaženi cyklónem.
  3. Modleme se za naše vzdělávací instituce po celém světě. Modleme se, aby byly schopné přinášet křesťanskou výchovu skrze online lekce a další metody. Modleme se, aby pokračovaly v přenášení pozitivního duchovního vlivu na studenty a měly vyrovnaný rozpočet.