Deň 50 – Modlitebné podnety – piatok, 15. máj 2020

Chvály:

  • Elizabeth W.: „Chválim Boha za Jeho uzdravujúcu moc!”
  • Člen z Británie „Chválim Boha za vypočutie našich prosieb a zázračné zabezpečenie jedla a finančnej pomoci v pravý čas. Taktiež za vyriešenie mojich problémov s chrbtom! „
  • Vedci s veľkým zapálením pracujú na nájdení vakcíny či lieku, ktorý by pomohol vírus spomaliť  či liečiť. Zaznamenali sme už veľký progres, takže je tu nádej!

Podnety k modlitbám:

  1. Modli sa  za ochotné srdcia, ktoré by si Boh mohol použiť kedykoľvek a kdekoľvek bude potrebovať.
  2. Modli sa, aby všetky online evanjelizácie a cirkevné aktivity mohli byť naplno využité a požehnané.
  3. Modli sa za mladých ľudí, ktorí sa akurát rozhodujú pre alebo proti Kristovi. Modli sa , aby zažili lásku a pravdu Ježiša a radostne mu slúžili svojimi životmi.
  4. Modli sa za mnohé zborové a cirkevné skupinky po svete, ktoré nemajú budovu , kde by sa modli stretnúť a hľadajú pozemok. Modli sa tiež, aby Boh zobudil a prebral všetkých členov cirkvi, aby sa zapojili do aktivít na zakladanie nových zborov.