Den 51 – Podněty k modlitbám – sobota, 16. května 2020

Boží závazek

“Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.” (Římanům 5,8 ČSP)

„Už když se objevil hřích, byl zde Spasitel. Kristus věděl, že bude muset trpět, ještě než se stal člověkem. Ještě než Adam zhřešil, Syn Boží se představil jako záruka vítězství pro lidskou rasu.“ (Heavenly Places, 13.2)

Otázky k zamyšlení: Když Adam s Evou zhřešili, byl to Bůh, ten, který byl odmítnut a bylo proti němu zhřešeno, kdo učinil první krok pro lidstvo. Přišel s nabídkou milosti, odpuštění a slibu, že Ježíš zničí toho dávného hada Satana (Genesis 3,15) a stane se obětí pro naši spásu. Kristus stále nabízí stejnou možnost. On učinil závazek tobě a tvému spasení. Poběžíš do Jeho náručí už dnes a přijmeš Jeho očisťující krev a spravedlnost?

Výzvy k chvále:

  • Doktor Hammel, který je lékařem v Berrien Springs v USA, úspěšně léčí lidi z nemoci COVID-19 po mnoha přímluvných modlitbách od spoluvěřících.
  • Církvi v Číně se daří i navzdory přísným omezením a tamnímu komunismu. Stovky tisíc lidí se spojuje přes online bohoslužby.

Podněty k modlitbám:

  1. Modleme se, aby Bůh otevřel naše oči a my tak mohli vidět jeho nekonečnou lásku k nám. Žádejme ho, aby nám každý den více a více zjevoval jeho milující charakter.
  2. Modleme se za starší sboru a členy v Indonésii, kde mnozí byli zasažení nemocí a někteří pak následně zemřeli.
  3. Modleme se za Papuu Novou Guineu, jakožto zemi, která není dostatečně vybavena k tomu, aby zvládla tak masivní nárůst nemocných lidí.