Deň 53 – Modlitebné podnety – pondelok, 18. máj 2020

Zaviazať sa priateľom

“Človek, ktorý hľadá primnoho priateľov, robí to na vlastnú škodu, ale niekto milujúci pridŕža sa vernejšie ako brat” – (Príslovia 18,24, Roh.)

Jonatán, hoci bol rodom dedičom trónu, vedel, že na základe Božieho rozhodnutia má odísť do ústrania. Svojmu rivalovi bol však tým najsúcitnejším a najvernejším priateľom. Chránil Dávida s nasadením vlastného života. Pevne stál po boku svojho otca, keď jeho moc upadala a po jeho boku nakoniec aj padol. Jonatánovo meno je cenné v nebesiach a na zemi sa zachovalo ako svedok existencie a moci nesebeckej lásky. (Výchova str. 135)

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:

Priateľstvo Jonatána a Dávida malo duchovnú kvalitu a hĺbku, ktorá sa dnes vidí už len zriedkavo. Ich priateľstvo bolo založené na posvätnej zmluve spoločnej duchovnej podpory a záväzku. Máš duchovných priateľov? Si duchovným priateľom niekomu ďalšiemu? Prečo sa nerozhodnúť pre záväzok duchovného rozvoja Tvojich priateľov, tým že odložíš nabok osobné túžby a potešenia a vyhradíš si čas a lásku na podporu Tvojich priateľov v ich kráčaní s Kristom?

DÔVODY K VĎAČNOSTI

  • Online evanjelizačné stretnutí programu It Is Written (Je napísané) sa zúčastňujú tisícky ľudí a mnoho z nich sa rozhoduje pre Ježiša. Pravdu hľadajúci ľudia kontaktujú miestne adventistické zbory pre ďalší kontakt.
  • Vďaka zvýšenej online misijnej aktivite veľa bývalých adventistických členov znovu obnovilo kontakt so zborom.

MODLITEBNÉ PODNETY:

  1. Modli sa za Tvojich priateľov. Predovšetkým za tých, ktorí Krista nepoznajú alebo stratili smer. Modli sa, aby Ti Boh dal odvahu byť pozitívnym, proaktívnym a duchovným vplyvom v ich životoch.
  2. Modli sa za evanjelizačné stretnutia, ktoré sa plánujú v oblasti Rift Valley v Keni. Ide o biele miesto našej cirkvi.
  3. Modli sa za komunitné centrum zboru Phoenix Beacon Light. Členovia zboru ho pripravujú na to, aby mohli slúžiť ich komunite.