Deň 54 – Modlitebné podnety – utorok, 19. mája, 2020

Prístup k Tvojmu partnerovi/rodine

„Manželky, poddávajte sa svojim manželom ako Pánovi … Manželia, milujte svoje ženy, tak ako Kristus miloval cirkev a vydal samého seba za ňu. … Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, pretože tak je to správne … Otcovia, nedráždite svoje deti do hnevu, ale vychovávajte ich v Pánovi” – (Efežanom 5:22, 25; 6:1, 4)

„Príčina rozdelenia a disharmónie v rodinách je oddelenie sa od Krista. Priblížiť sa ku Kristovi, znamená priblížiť sa jeden k druhému. Tajomstvo pravej jednoty v cirkvi a v rodine nie je v diplomacii, nie riadení, nie v nadľudskom úsilí pri prekonávaní tažkostí (i keď mnohé z toho bude potrebné zvládnuť), ale spočíva v jednote s Kristom.” – (Adventný Domov, 179)

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:

Tvoj partner a rodina sú ľudia v Tvojom živote, voči ktorým máš výhradnú zodpovednosť: Milovať, podporovať a viesť ich k radostnému vzťahu lásky s Ježišom. Zaviažeš sa dnes, že rovnakú milosť, odpustenie a lásku, akú Ježiš ukázal Tebe, Tvojmu partnerovi a rodine posunieš a rozšíriš ďalej? Je Tvojou túžbou byť duchovným vodcom v rodine? Požiadaj dnes Ježiša o hlbší vzťah a zjednotenie s Ním, aby si mohol byť lepším odrazom pre svojho manžela/manželku a rodinu.

DÔVODY K VĎAČNOSTI

  • Prosper O.: „Áno! Bez ohľadu na COVID-19, ja budem stále spievať chvály najvyššiemu Pánovi.”
  • Jon W.: „Táto kríza vo mne obnovila túžbu po ešte bližšom vzťahu s Ježišom!”

ŽIADOSTI A NÁMETY NA MODLITBY:

  1. Modli sa za svojho partnera, rodičov, deti, súrodencov, a širšiu rodinu. Modli sa, aby spoznali Pána Ježiša Krista. Modli sa, aby ty si bol(a) taký partner, rodič, súrodenec a syn (dcéra), akým ťa chce mať Ježiš.
  2. Modli sa za 6. Jún – ‘Deň manželstva a rodiny’ organizovaný oddelením rodiny pri GK (family.adventist.org)
  3. Modli sa za slobodných ľudí, ktorí sa v týchto časoch cítia veľmi osamelí. Modli sa, aby vnímali výhody slobodného stavu vo vzťahu k služe Bohu. Modli sa tiež, aby našli zbožného partnera, ak je to Božia vôľa.
  4. Modli sa za jednotlivcov, ktorí zápasia so závislosťami.
  5. Modli sa za členku CASD na Trinidade, ktorej dcéra bola zabitá pred 2 rokmi a syn bol zabitý v marci 2020. Modli sa za útechu pre ňu a za ochranu pre zvyšok rodiny.