Deň 55 – Modlitebné podnety – streda, 20. máj 2020

Odovzdanie sa tvojej lokálnej cirkvi

„A všetci, čo uverili, boli jedno srdce a duša, a bolo ich mnoho. A nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné.” – (Skutky apoštolov 4,32)

„Premena k Evanjeliu bola „jedno srdce a jedna duša”. Jeden spoločný záujem ich kontroloval – úspech na poslaní, ktoré im bolo zverené; a žiadostivosť nemala miesto v ich životoch. Ich láska k svojim blížnym a poslanie, ktoré prijali, bolo väčšie ako ich láska k peniazom a majetku. Ich činnosť dokazuje, že cena ľudskej duše mala vyššiu hodnotu ako pozemský majetok. Teda tak to bude vždy, keď Boží Duch sa zmocní našich životov.” – (Skutky apoštolov, str. 70)

OTÁZKY NA SRDCE:

Sú časy, keď sme sklamaní našou lokálnou cirkvou alebo dokonca aj medzinárodnou cirkvou. Ale napriek tomu vieme, že cirkev je Kristova nevesta. Ak je Ježiš tak zapálený pre Svoju cirkev, nemali by sme aj my byť takí zapálení pre ňu? Skorí kresťania boli naplnení Duchom a ochotní obetovať všetko Božej cirkvi a poslaniu. Prečo sa nespýtať Boha dnes, aby ti odpustil akékoľvek hriešne správanie, ktoré môžeš mať proti Jeho neveste a požiadaj Ho, aby na teba vylial Svojho Ducha, splnomocnil ťa na hľadanie jednoty a aby si obetoval svoj život pre podporu a požehnanie tvojej lokálnej komunity v cirkvi.

POCHVALNÉ SPRÁVY:

  • Chválime Boja za 900 nových zborov vybudovaných za posledné roky v Severoamerickej divízii.
  • V Juhoamerickej divízii sú požadované biblické hodiny 5x viac ako predtým, čo začala kríza!

NÁMETY NA MODLITBY:

  1. Modli sa za cirkev v krajine Gabon. Modli sa za členov, aby mali odvahu a múdrosť v tom, ako majú prísť k svojim spoluobčanom. Modli sa hlavne za skupinu v Akande, ktorá sa snaží starať o postihnutých.
  2. Modli sa za potreby tvojho lokálneho zboru. Za duchovné aj hmotné potreby. Modli sa za jednotnosť, liečenie a obnovenie záväzkov na vzdialené a misijné aktivity.
  3. Modli sa za kazateľov a cirkevných vodcov Únie v Haiti. Modli sa za niektoré regióny v Haiti, ktoré sú plné ozbrojených gangov. Modli sa za duchovné, fyzické, finančné a mentálne zdravie členov v Haiti.
  4. Modli sa za členov, ktorí sa obrátili k nesprávnej, alebo pokrútenej pravde a aktívne sa snažia presviedčať ostatných.
  5. Modli sa za pôvodných členov, ktorí sa oddelili od cirkvi a vytvorili si vlastné skupiny alebo denominácie. Modli sa za to, aby boli vedení k pravde.