Deň 60 – Modlitebné podnety – pondelok, 25. mája 2020

Odmenenie pokory

„Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“– (Mat 5,5)

„Ľudská povaha neustále zvádza boj o to, aby sa mohla prejaviť, pripravená súťažiť; ale ten kto sa učí od Krista, je vyprázdnený od seba, pýchy, lásky k nadradenosti, a v duši je prítomná tichosť. Ja, sa poddáva Duchu Svätému. Potom nebažíme po najvyššom poste. Nemáme ambíciu mať ostré lakte, aby nás bolo vidno; ale cítime, že naše najvyšší post je pri nohách Spasiteľa. Pozeráme na Ježiša, čakajúc na jeho ruku, ktorá nás povedie, počúvajúc jeho hlas, ktorý nás povedie.“ (Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev s. 15)

Otázky na srdce:
Nie je šťastnejšie miesto v živote než vedieť, že si v harmónii s Bohom vo všetkom, čo robíš. Táto harmónia existuje keď je Ježiš hľadaný a vlastné sebavyvýšenie zanechané, rozoznávajúc, že hriešne srdce je „Nadovšetko klamlivé, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?” (Jer 17:9). Pokora, tichosť, sú kľúčom, ktorý dovolí Duchu Svätému rozvinúť v tebe skutočne nádherný charakter, podobný Kristovmu.
Požiadaš Krista, aby vzal od teba pyšné túžby, tvoje do-seba-zamerané ambície, a tvoju lásku k nadradenosti? Požiadaš Ho, aby ich nahradil možnosťou praktizovať jemnosť, tichosť a pokoru, počnúc dneškom?

Dôvody k vďačnosti:

  • Claudia P.: Chválim Boha za jeho nežnú milosť, ktorá je nová nie každé ráno, ale každú chvíľu! Bol tak dobrý voči mojej rodine, viac, než sa dá slovami vyjadriť. Chválim Ťa, Pane! „
  • Rose K.: Chválim Boha za 100 dní modlitieb! Každý deň som dostávam podnety urobiť niečo nové, alebo vidím nové zmeny v druhých veriacich. Až následne si uvedomím, že to, čo som videla, bola vlastne vypočutá modlitba zo 100 dní modlitieb. Je úžasné vidieť ako Duch Svätý pracuje!

Modlitebné podnety:

  1. Modli sa, aby ťa Ježiš urobil tichým a pokorným
  2. Modli sa za členov v Ugande, ktorí sú ovplyvnení nedávnymi záplavami. Bleskové záplavy zanechali mnohé domy zničené. Mnohí sú teraz bezdomovci uprostred karantény.
  3. Modli sa za adventistických učiteľov po celom svete, keď mnohí čelia finančným ťažkostiam kvôli tomu, že nemôže teraz pracovať.
  4. Modli sa za mladých ľudí, aby si uvedomili dôležitosť služby Bohu a nie svetu.