Deň 67 – Modlitebné podnety – pondelok, 1. jún, 2020

Hanení pre pravdu

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. – Matúš 5,11-12

Bohom povolaní poslovia boli v každom čase hanobení a prenasledovaní, ale práve ich súžením sa šírila zvesť o Bohu. Každý Kristov služobník sa má stať ich spoločníkom a pokračovať v diele s presvedčením, že nepriatelia nemôžu urobiť nič proti pravde, ale pre pravdu. Boh chce, aby sa pravda dostala do popredia a stala sa predmetom poznávania a rozhovorov aj napriek tomu, že ľudia ňou opovrhujú. Myseľ treba prebúdzať. Boh každým nedorozumením, potupou či nepriateľskou snahou obmedziť slobodu svedomia prebúdza ľudí, ktorí by inak zostali celkom ľahostajní. – Myšlienky z Vrchu blahoslavenstiev, str. 40

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:
V čase, keď do tvojho života príde pokušenie, keď je tvoja povesť urážaná, keď tvoj život môže byť v ohrození, Ježišova láska a pravda bude žiariť najjasnejším svetlom. To, ako sa zachováš, čo povieš a čo urobíš, keď budeš týmto tlakom čeliť, do veľkej miery určí silu vplyvu, aký môže mať tvoja vernosť na tých, ktorí chcú zničiť tvoj život.
Prečo dneska nepožiadaš Ježiša, aby ti pomohol zostať verným a milujúcim nielen dnes, ale každý deň, aby si bol schopný preukázať tú istú lásku aj počas prenasledovania?
Budeš sa k Nemu modliť aj teraz a žiadať Ho, aby ťa urobil naozajstným kresťanom, ktorý sa postaví za Ježiša aj keby sa samotné nebesia mali zrútiť?

DÔVODY K CHVÁLE:

  • Kazatelia, cirkevní pracovníci, učitelia a iniciátori evanjelizácie po celom svete zápasia s nedostatkom financií z dôvodu zníženia príjmu cirkvi v daroch a desiatkoch. Napriek tomu dôverujú Bohu zázrakov. Boh otvára množstvo dverí pre ešte väčšiu evanjelizáciu ľuďom s menšími zdrojmi než predtým.

MODLITEBNÉ PODNETY:

  • Modlite sa za pojazdnú polievkovú kuchyňu adventistického zboru Warwick v Sydney, Austrálii. Táto kuchyňa vydáva polievky a vďaka tomu sa nadväzuje kontakty s osamelými ľuďmi v ich okolí. Modlite sa, aby im Boh pomohol nadviazať kontakty v miestnej komunite.
  • Modlite sa za novú zdravotnú školu vo východnej Afrike v meste Kigali v Rwande. Modlite sa študentov, ktorí túto školu dokončia a za ľudí, ktorým budú slúžiť.
  • Modlite sa rekonštrukciu zboru adventistickej vysokej školy v južných Filipínach (South Philippine Adventist College), ktorý bol zničený počas zemetrasenia v decembri 2019.
  • Modlite sa za komunitné centrum uprostred moslimskej komunity v nemenovanom meste. Niektorí z moslimov požiadali o modlitby za nich počas krízy Covid-19. Veria, že modlitby adventistov Boh vypočúva.