Den 71 – Podněty k modlitbám – pátek 5. června 2020

VÝZVY K CHVÁLE:

  • Alex G.: Dvě velká požehnání! Se svojí doktorkou z města jsem začal studovat Bibli. A díky COVID-19 jsme mohli studovat více a častěji než předtím. Dokonce ještě před tím, než poprvé navštívila sbor, se rozhodla, že se nechá pokřtít! Mně osobně ta pandemie přinesla také hodně požehnání, I když jsem musel zrušit všechny své cesty, které jsem na tento rok měl naplánované. Díky tomu jsem si mohl mnohem lépe zorganizovat život, mohl jsem se více modlit, mohl jsem více číst Bibli, více si zapisovat a také pracovat efektivněji. Uprostřed mnoha trápení i mně tak přišlo požehnání!
  • Rebeca: Před dvěma týdny jsme se s manželem nacházeli ve velmi obtížné situaci. Neměli jsme na mobilu žádný signál a naše auto uvízlo v bahně. Prosili jsme Boha, aby byl naším pilotem. Když jsem se domodlila, vnímala jsem nutkání, abych začala zpívat písně. Můj muž mi řekl, že v té minutě, kdy jsem začala zpívat, cítil, jakoby někdo strčil zezadu do auta a dostal nás ven. Vím, že to byl Bůh, který vyslýchá naše modlitby. Je úžasný a miluji to, jak vždycky mocně koná v našich životech!

PODNĚTY K MODLITBÁM:

  • Modlete se za bratry a sestry, kteří strádají kvůli nezaměstnanosti, způsobené současnou pandemií.
  • Modlete se za Magdalénu a jejího manžela, kteří žijí na kolumbijském venkově a snaží se zde získat lidi pro Ježíše. Velmi potřebují nějakou modlitebnu, kde by se mohli scházet.
  • Modlete se za celá shromáždění všude na světě, která nemají dostatečné prostory nebo budovy, kde by se mohla scházet, a to z nejrůznějších důvodů.
  • Modlete se za dobrovolníky program Jeden Rok na Misii (One-Year-In-Mission), kteří v současnosti pomáhají haitským imigrantům v Chile se učit španělsky, aby se mohli přizpůsobit zdejšímu životu a kultuře, Prosím, modlete se, aby Bůh pracoval v nich a skrze ně, a aby jim pomáhal budovat přátelství a důvěru.