Den 73 – Podněty k modlitbám – neděle, 7. června 2020

Duch Pravdy

„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.“ Jan 16,13-14 (ČEP)

Duch svatý oslovuje člověka prostřednictvím Písma a zasévá mu do srdce pravdu. Odhaluje blud a vyhání jej z mysli. Kristus získává své vyvolené právě Duchem pravdy, který působí prostřednictvím Božího slova.“ Touha Věků DA671

Otázky na srdce

Ježíš je Pravda. Je Zosobněním Pravdy. Jako  stvořitel definoval a zařídil veškeré skutečnosti do dokonalé harmonie s Jeho povahou nesobecké lásky. Satan na tento svět přinesl podvod a lži, novou realitu sobeckosti, která je pouhou velkou iluzí a vede ke smrti. Abychom unikli iluzím satana, obdrželi jsme Slovo Boží. Duch Svatý je Ten, Kdo nám může otevřít oči pro pravdy Bible, tak jak jsou zjeveny v Ježíši. On je tím Jediným, Kdo nás může vyvést z těchto iluzí a přivést nás k světlu Krista, který je tou Pravdou, Slovem, které se stalo tělem. Dovolíš Duchu Svatému, aby oslavil Ježíše ve tvém životě tím, že tě uvede do své pravdy skrze Svoje Slovo? Dovolíš mu, aby Ti nejen zjevil svoji pravdu, ale aby obnovil tvoje srdce do souladu s Boží skutečností nesobecké lásky? 

Výzvy k chvále

Vasantha P.: Díky této krizi jsem získala spoustu času na čtení Písma a dělání si poznámek, sledování kázání, poslech duchovních písní. To mě přivedlo k těm nejšťastnějším okamžikům, které jsem kdy prožila!

Carol D.: Děkuji Bohu za jeho milost a dobrotu. Jsem adventistkou sedmého dne 33 let a tato pandemie je pro mě požehnáním, protože jsem dosud nechápala důležitost zdravotní reformy. Bůh pracoval na mém srdci. Rozhodla jsem se stát vegetariánkou. Jemu patří sláva!

Modlitební podněty:

  1. Modli se za sbory, které bojují s přechodem na online bohoslužby, protože mají slabé technické vybavení a omezené internetové připojení.
  2. Modli se za věřící adventisty v Ománu, kteří se snaží zajistit prostory, kde by se mohli scházet k bohoslužbám po pandemii.
  3. Modli se za rodiny, které bojují s démonskými silami. Modli se za vítězství nad hříchy, které mohly být branou pro Satana, který k nim přišel, aby ničil. 
  4. Modli se za adventní dům pro ženy bez domova v německém Lipsku. Během více než 25 let tato služebnost sloužila a podporovala okolo 2000 žen. Pros Boha, aby pokračoval v podpoře této služebnosti a přinášel naději a uzdravení těm, kteří to potřebují nejvíce.