Deň 74 – Modlitebné podnety – pondelok, 8. Jún 2020

Zachraňujúce usvedčenie

„No keď príde, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a súd. 9 Hriech je v tom, že neveria vo mňa, 10 spravodlivosť v tom, že idem k Otcovi a viac ma už neuvidíte, a 11 súd v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdené.“ Ján 16,8-11

„Zasľúbenie Ducha Svätého nie je limitované vekom či rasou. Kristus vyhlásil, že božský vplyv Ducha Svätého bude s jeho nasledovníkmi až do konca. Odo dňa Turíc až do dnešných čias, Tešiteľ bol poslaný k všetkým, ktorí sa vydali plne Pánovi a Jeho službe. Všetkým, ktorí prijali Krista ako osobného Spasiteľa, prišiel Duch Svätý ako Radca, Posvätiteľ, Sprievodca a Svedok.“ Skutky Apoštolov, s. 49

Otázky na srdce:
Súčasťou práce Ducha Svätého je usvedčenie z hriechu, spravodlivosti a súdu. Tieto tri prvky jeho usvedčenia sú zastúpené v Svätyni a jej službách. Na nádvorí sa konala obeta za hriech (ukazovala na Ježiša na kríži); v Svätyni boli tri prvky prežívania Kristovej spravodlivosti zjavené stolíkom s chlebami predloženia (štúdium Božieho Slova), oltárom kadidla (modlitba) a svietnikom (svedectvo naplnené Duchom). Všetky tri prvky môžeme vidieť na príklade Kristovho života, ktorý je pre nás vzorom dnes; a skrze Svätyňu svätých nám je  pripomínaná dôležitosť a realita súdu, keďže veľkňaz vstúpil do nej iba v Deň zmierenia (Ježiš  sa zapája do vyšetrovacieho súdu v tvoj prospech).
Inými slovami: Úlohou Ducha Svätého je viesť vás k zachraňujúcej skúsenosti Spasenia skrze vieru vo všetko, čo pre vás Ježiš urobil a robí.
Vidíš dôležitú a prekrásnu prácu Ducha Svätého? Prijmeš s radosťou Jeho usvedčenie z hriechu a necháš Ho, aby ťa nie len viedol k Ježišovi, ale pretváral tvoj charakter, aby bol podobný Ježišovmu a ty si mohol byť pripravený na Súd?

Dôvody na chválu:
Stále viac cirkví dokázalo upgradovať svoje digitálne platformy tak, aby oslovili komunitu online a zapojili sa do nej.
John K .: Je úžasné, že počas tejto hroznej doby sa členovia cirkvi v našom regióne stali vernejšími pri dávaní desiatkov a darov. V máji sme splnili náš desiaty cieľ! Modlíme sa ráno a večer počas týchto 100 dní modlitieb. V mojom dome to nielen zasialo, ale tiež prehĺbilo modlitebnú kultúru. Včera ma za úsvitu zavolala moja dvojročná dcéra a povedala: „Ocko, je čas sa modliť!“ Chválim Boha a uvedomujem si, že zasadil to, čo v mojej rodine chýbalo – kultúru modlitby.

Modlitebné podnety:

  1. Modli sa za mnohých, starých i mladých, ktorí bojujú so závislosťou na médiách.
  2. Modli sa za členov v Perth, Austrálii, ktorí evanjelizujú skrze Letterboxing (niečo medzi geokešingom a bojovkou, do ktorej sa môže ktokoľvek zapojiť, je to hobby, aktivita kde sa zbierajú pečiatky) v miestnej komunite.
  3. Modli sa za bábätko, malého Tysona, z Nového Zélandu, ktorý je na prístrojoch, ktoré ho držia pri živote, ale veríme, že Boh koná, pretože malý otvoril oči, vydáva zvuky a hýbe svojimi nôžkami.
  4. Modli sa za Adventistické centrum životnej nádeje v centre Nazaretu. Ponúka hodiny angličtiny, informatiky a zdravovedy.Pros Boha, aby požehnal a dal vzrast tejto misii, aby chránil a viedol pracovníkov a aby mohli získať srdcia ľudí pre Ježiša.