Deň 76 -modlitebné podnety – streda, 10. jún 2020

Najlepší dar!

“Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“ – Lukáš 11:13
“Pán ochotnejšie dá svojho Svätého Ducha tým, čo mu slúžia, než sú rodičia ochotní dať dobré dary svojim deťom. Každý pracovník by mal prosiť Boha o každodenný krst Duchom. “ – Skutky Apoštolov str. 33-34

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:
Otec je veľmi ochotný vám dať Ducha Svätého, ak si ho vypýtate. Boh  vám ho nikdy nenúti; preto si Ho musíte pýtať. Pôvodný grécky text z Lukáša 11 naznačuje, že žiadanie je pokračujúcou, celoživotnou činnosťou. Žiadanie je aktívnym hľadaním Boha a zároveň otváranie vášho srdca Bohu, tak ako sa kvet otvára slnku. Denne a nepretržite musíme byť naplnení Božou prítomnosťou a vnorení (zahĺbení) do nej skrze Jeho Ducha. Božie dielo posvätenia a príprava charakteru na večnosť je proces. Každý deň nám prostredníctvom svojho Slova dáva nové presvedčenie, výzvy a nasmerovanie a my musíme každý deň pozývať Jeho Ducha do nášho srdca pre obdržanie milosti a schopnosti poslúchať a konať Jeho dobrú vôľu a milovať ostatných, tak ako On nás miluje.
Možno ste o Ducha Svätého požiadali už predtým, avšak budete prosiť o Jeho prítomnosť viac vo vašom živote ako doteraz keď ste porozumeli tomu, že každý deň potrebujete Jeho krst? Pozvete Ducha Svätého do všetkých oblastí vášho srdca bez toho, aby ste si niečo ponechali?

PODNETY K CHVÁLE:

  • Luis U .: Ja a moja manželka sme počas tejto karantény používali Skype na štúdium Biblie so šiestimi ľuďmi. Pozval som mnoho ľudí, aby sledovali špeciálne programy vysielané naším adventistickým kanálom v Brazílii a mnoho ľudí, ktorí nie sú ani kresťanmi, je teraz veľmi otvorených posolstvu nášho Pána! Niektorí z mojich nekresťanských priateľov začali veriť v druhý príchod Krista!
  • Winfrida M .: Chcem sa s vami podeliť o slovo povzbudenia, že modlitby fungujú! Posledný sobotný deň bolo v Kinshase pokrstených päť ľudí po skončení programu 100 dní modlitieb, ktorý bol vysielaný a zdieľaný prostredníctvom rádia, mobilnej textovej aplikácie WhatsApp a ďalších sociálnych médií!

MODLITEBNÉ PODNETY:

  • Modlite sa za členov, ktorí počas tejto pandémie “odpadnú” od viery. Modlite sa, aby Duch Svätý hovoril jasne do ich sŕdc. Modlite sa za tých, ktorí ich môžu osloviť, aby mali odvahu, múdrosť a lásku, keď sa im snažia pomôcť vrátiť sa k “vernej ceste” s Ježišom.
  • Modlite sa za členov združenia v západnom Zimbabwe, ktorí sa usilujú o podporu chudobných, zraniteľných, starších a postihnutých ľudí v ich komunite.
  • Modlite sa za členov a / alebo bývalých členov a mládež, ktorí sú uväznení vo falošných učeniach a bludoch. Modlite sa, aby Boh im otvoril oči a aby im ich zbor pomohol nájsť ozajstnú pravdu spočívajúcu v Ježišovi.
  • Modlite sa za Božiu ochranu nad zdravotníckymi pracovníkmi v CHI Memorial Hospital Chattanooga a ďalších nemocniciach po celom svete.