Deň 83 – Modlitebné podnety – streda, 17. júna 2020

Dôležitosť prírody

Hospodin, Boh, vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil.
– Genezis 2:15

“Kristus rád zhromažďoval ľudí okolo seba pod modrou oblohou, na trávnatom svahu alebo na brehu jazera. Tu, uprostred prírody, ktorú sám stvoril, mohol pozornosť svojich poslucháčov obracať od umelého k prírodnému. Na príklade rastu a dozrievania v prírode vysvetľoval zásady svojho kráľovstva. Keď sa ľudia pozreli na vrchy, ktoré stvoril Boh, a dívali sa na nádherné diela jeho rúk, mohli získať vzácne lekcie Božej pravdy.” – Cesta ku zdraviu a životnej harmónii (Ministry of Healing), str. 30

OTÁZKY NA SRDCE:

Väčšina svetovej populácie dnes žije v mestách a prímestských oblastiach. Keď je človek obklopený budovami vytvorenými ľudskou rukou, dýcha znečistený vzduch a je bombardovaný nikdy neutíchajúcim hlukom, je pre neho náročné mať tichý, hĺbavý čas s Bohom a užívať si Jeho úžasné výtvory prírody. Avšak trávenie času v prírode osviežuje telo a myseľ!

Ako veľa svojho času tráviš v umelom prostredí alebo pozeraním sa na digitálny obsah? Ako často si nájdeš čas oceniť Bohom vytvorenú prírodu? Prečo si už odo dnes nevytvoríš čas v svojom harmonograme na pravidelnú návštevu prírody, aby si v trávil spoločenstvo s Bohom a učil sa z jej duchovných lekcií?

POCHVALNÉ SPRÁVY:

  • Stephen A.: Chválim Boha za 100 dní modlitieb. Denné zamyslenia mi dali príležitosť modliť sa s mojím 9 ročným synom.
  • Anonym: 100 Dní Modlitieb ma zmenili, lebo som bližšie k Bohu a kráčam vernejšie s Bohom. Naozaj som zápasil s veľa problémami, ale teraz vidím, že víťazstvo je možné v Ježišovi. Chváľme Ho!

NÁMETY NA MODLITBY:

  • Modli sa za otvorenie očí, aby si videl duchovné ponaučenia v prírode. Modli sa, aby ti Boh ukázal cestu, ako spolu s Ním stráviť viac času v prírode.
  • Modli sa za misionárov, Biblických pracovníkov v prvej línii a za našich priekopníkov vo svetových misiách (Global Mission Pioneers), ktorí slúžia po celom svete v náročných oblastiach.
  • Modli sa za cirkvi, ktoré nemali cirkevný rast v dlhom časovom horizonte a nezažili skúsenosť, aby preživili oživenie v oblasti misie.
  • Modli sa za ľudí na vedúcich postoch Generálnej konferencie, pretože hľadajú spôsoby, ako čo najlepšie podporiť miestne zbory na celej Zemi počas tejto pandémie.