Den 84 – Podněty k modlitbám – čtvrtek, 18. června 2020

Nový začátek! (New Start)

„Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.“ 1Kor 6,19-20 (ČEP)

“Bez znalosti zdravotních principů nemůže být nikdo připraven na životní povinnosti.” MH 271

Otázky k zamyšlení

Bůh se nesmírně zajímá o naše celkové blaho. Touží po tom, abychom s Ním mluvili nejenom, když zažíváme zdravotní problémy. Chce nám pomoci naučit se, jak předcházet mnoha zdravotním problémům, které jsou v dnešní době běžné, a udržet si silný imunitní systém. Proto nám dal jednoduché principy, které nás vedou dlouhou cestou. Tyto principy jsou: zdravá výživa, pravidelný pohyb, čistá voda, sluneční svit, střídmost, dostatek čerstvého vzduchu, řádný odpočinek a důvěra v Boha. Nejspíš už tyto principy znáš, praktikuješ je ale? Proč se nechopit Božích zdravotních principů a s pomocí Jeho Ducha se učit jak je všechny uvádět do praxe?

Výzvy k chvále

  • Bernard O.: Chválíme Boha. Dal nám sílu vykonávat evangelizační dílo v Kitale v Keni uprostřed pandemie. Mohli jsme sloužit celému městu. Rozdali jsme mnoho Biblí!
  • Anonym: Chci chválit Boha! Během karantény jsem se mohl dívat na různá adventistická kázání online z celého světa. Jedno svědectví mě opravdou zasáhlo. Bylo od muže, který byl homosexuálem a Bůh ho vysvobodil. Dlouhou dobu jsem bojoval se skrytou hříšnou závislostí, ale když jsem slyšel toto svědectví, poznal jsem, že s Bohem není nic nemožné. Modlil jsem se a modlil a Bůh mi daroval vítězství! Haleluja!

Výzvy k modlitbám

  1. Modli se za ochotu a šikovnost v tom, jak zařadit do života svého i své rodiny všechny Bohem darované zdravotní a přírodní principy.
  2. Modli se za adventistické bistro v Kingstonu na Jamajce, kde nabízí vegetariánské sendviče, křesťanské knihy a provozují dětský koutek. Pros Boha, aby přivedl ty správné zákazníky a aby na ně skrze místní pracovníky vylil svou lásku.
  3. Modli se, aby Bůh probudil ve všech adventistech hlubší zájem o prorocké knihy Ellen G. Whiteové
  4. Modli se za podporu stacionáře pro rodiny s autistickými dětmi v Porto Alegre, v Brazílii. Veškerá činnost je postavena na dobrovolnících, kteří se odevzdali tomu, aby vytvořili otevřené prostředí pro společenství. Modli se za Boží vedení a aby Jeho Duch pracoval skrze dobrovolníky a zasáhl tak celou komunitu.