TÝŽDEŇ 13 – 100 DNÍ MODLITIEB

19. – 25. júna 2020

Cenné dedičstvo

Frank M. Hasel

Môj starý otec, Franz Hasel, bol vysväteným kazateľom Adventistov siedmeho dňa v Nemecku. Proti svojej vôli bol počas druhej svetovej vojny odvedený do armády. Pretože môj starý otec chcel ctiť Božie prikázania vrátane „nezabiješ“, požiadal o službu v lekárskom zbore a odmietol použiť zbraň. Jeho žiadosti však nebolo vyhovené. Namiesto toho bol umiestnený do inej jednotky ako duchovný jednotky na predných líniách. Ale aj tak bral svoje presvedčenie, že nezabije tak vážne, že počas vojny nosil v puzdre len drevenú pištoľ. Aj keď si myslel, že mohol  mnohokrát zomrieť, Boh zázračne chránil môjho dedka znova a znova. Jeho inšpiratívny príbeh je možné prečítať v knihe Tisíce padnú (A Thousand Shall Fall).

Môj starý otec nám často rozprával príbeh, ktorý v tejto knihe nie je zahrnutý. Počas pôsobenia v Rusku, ďaleko od domova, bolo jeho jednotke pridelené prehľadávať domy každej dediny, ktoré Nemci zajali pri ich postupe do Ruska. Bolo im nariadené, aby hľadali odbojníkov, ktorí sa skrývali vo vnútri domov a útočili na postupujúce nemecké jednotky. Mali príkaz, aby okamžite a bez rozdielu zastrelili každého človeka, ktorého našli.

Jedného dňa, keď môj dedko starostlivo prehľadával dom, mal pocit, že je niečo neobvyklé. Keď vošiel do jednej miestnosti, zistil, že je prázdna, ale stále sa nemohol zbaviť pocitu, že nie je v poriadku. Keď sa pozrel pod posteľ, uvidel, ako na neho zíza mladý muž. Môj starý otec vedel, že keby odhalil tohto mladého muža, určite by bol zastrelený. Pohľady sa im stretli na zlomok sekundy, ktorá vyzerala ako večnosť. Potom môj otec vstal, opustil miestnosť a neoznámil, čo videl. Ľutoval tohto mladého muža a ušetril jeho život.

O niekoľko týždňov neskôr bol môj dedko pridelený na hliadkovanie dôležitej železničnej trate. Jeho povinnosťou bolo zabezpečiť, aby odbojové sily trať nevyhodili do vzduchu. Na hliadke bol sám, keď sa na neho rýchlo vyrútila skupina ruských kozákov na koňoch. Neexistoval spôsob, ako uniknúť. Pripravil sa na smrť a veril, že ho určite zabijú.

Skupina ho rýchlo obkľúčila, ale môj dedko bol šokovaný, keď uvidel tvár ich hlavného veliteľa. Bol to ten istý mladý muž, ktorého videl schovávať sa pod posteľou v tom dome. Okamžite sa navzájom poznali. Mladý veliteľ kozákov nasmeroval svoju zbraň na môjho starého otca a povedal mu: „Mohol by som ťa teraz zabiť,“ naznačil, „ale bol si taký láskavý, aby si mi zachránil život. Takže ušetrím tvoj život! “ Potom nariadil svojim mužom ísť ďalej. V Božej prozreteľnosti bol život môjho starého otca opäť ušetrený. Jeho milujúca láskavosť voči tomuto človeku a jeho vernosť Bohu sa mu vrátili. Som vďačný za cnostný život a príklad vernosti a milujúcej láskavosti, ktorý zanechal môj starý otec. Toto dedičstvo môže byť tiež naše.

Je niečo zvláštne, čo sa týka vernosti. Aj keď môžete byť trochu slávni alebo trochu bohatí, nemôžete byť trochu verní. Vernosť má v sebe niečo exkluzívne, čo si vyžaduje nerozdelenú pozornosť. Buď ste 100 percent verní alebo neveriaci. Ak ste verní na 95 percent, nie ste verní, ale neverní. Vernosť si vyžaduje úplné nasadenie. Boh chce našu nerozdelenú lojalitu, plné a úplné odovzdanie.

V Starom zákone sme čítali príbeh Daniela, ktorý bol uvrhnutý do jamy s levmi, pretože nebol ochotný ohroziť svoju vieru v Boha. Keď sa Daniel ukázal ako múdry a spoľahlivý vodca pre kráľa, jeho nepriatelia mu závideli a hľadali spôsoby, ako ho obviniť z protiprávneho konania. „Nemohli nájsť nijakej príčiny ani vady, pretože bol verný, a nenašiel sa pri ňom nijaký omyl ani vada“ (Daniel 6:4). Dúfam, že naši nepriatelia (ak nejakých máme) a naši priatelia a všetci tí, ktorí sledovali náš život uprostred tejto krízy COVID-19, zistia o nás to isté! Môžeme byť ľudia, ktorí sú známi skutočnou láskavosťou, ktorú jemne rozširujeme k ostatným, a môžeme byť rešpektovaní za svoju vernosť v každodenných veciach, ktoré robíme. A rovnako ako Daniel, verme Bohu, že sa o nás postará, pretože sme verní jeho vôli. Bez ohľadu na to, čo budúcnosť prinesie, buďme mužmi a ženami, ktorí sú k sebe milí a verní Bohu a jeho Slovu.

Frank M. Hasel, PhD., je teológ a pridružený riaditeľ Biblického výskumného ústavu na Generálnej konferencii adventistov siedmeho dňa. Frank je tiež najpredávanejším autorom a spoluautorom súčasnej Sobotnej školy  „Ako interpretovať Písmo“. Príbeh zdieľaný v tomto týždňovom venovaní nájdete v jeho najnovšej knihe Život pre Boha: Navrátenie radosti z kresťanskej cnosti.

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:

Ako môžete rozšíriť skutočné akty priateľstva na ľudí okolo vás? V ktorých oblastiach je pre vás ťažké byť priateľský k druhým a verný Bohu? Aké konkrétne spôsoby by ste chceli rozšíriť vo svojej vernosti? Daniel je dobrým príkladom toho, ako vernosť jedného človeka k Bohu, ovplyvnila celé kráľovstvo. Ako môže vaša priateľskosť pomôcť ostatným vidieť Božiu pravú povahu a ako môže vaša vernosť Bohu otvoriť dvere, aby sa ukázala Jeho vernosť k ľuďom vo vašom okolí?

VÝZVA AKTÍVNEHO SRDCA:

Je ľahké verejne vyznávať vernosť Bohu slovami a piesňami. Pravdivosť vernosti sa však často skúša v malých veciach života – keď sa nikto nepozerá alebo keď sa nepozerá niekto, koho poznáte. Požiadajte Boha, aby vám pomohol vidieť oblasti vo vašom živote, na ktorých je potrebné pracovať. Modlite sa k Ježišovi, aby ste prežívali Jeho život vo vás a za silu, aby keď pokušenie príde, ste si zvolili vernosť.

„Duchovné nadšenie za určitých mimoriadnych okolností nie je nijakým presvedčivým dôkazom, že človek je kresťanom. Svätosť nie je vytrženie, ale bezvýhradná podriadenosť Božej vôli, keď človek žije každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst a koná vôľu nášho nebeského Otca; je to dôvera v Boha v skúšakch, v temnote práve tak, ako v jase; je to život na základe viery, nie videnia, a je to bezvýhradné, dôverivé spoľahnutie sa na Boha a spočinutie v Jeho láske.“ Skutky apoštolov, str. 34

Ideme hlbšie: ďalšie návrhy na čítanie pre tento týždeň

• Ellen Whiteová, Christian Help Work

• Frank M. Hasel, Living for God: Reclaiming the Joy of Christian Virtue