Deň 88 – Modlitebné podnety – pondelok, 22. jún 2020

Sľub lásky

 “Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti zachoval priazeň” Jer 31:3

“Bol vypracovaný plán, ktorým sa svetu zjaví úžasná milosť a láska Krista. V nekonečnej cene, ktorú Syn Boží zaplatil ako výkupné, je zjavená Božia láska. Tento slávny plán vykúpenia je dostatočný na záchranu celého sveta. Hriešny a padlý človek môže byť v Ježišovi dokonalý skrze odpustenie hriechu a pripísanie Kristovej spravodlivosti. “ – Posolstvo pre mládež, s. 137

Otázky na srdce:

Boh je láska. Keď sa otvoríte tejto realite a začnete vidieť všetko, čo robí cez túto optiku dokonalej lásky, váš život sa zmení a stane sa odrazom a kanálom Božej lásky. Každé Božie zasľúbenie je zasľúbenie zrodené z lásky. Boh z vás chce urobiť svojou láskou láskavého človeka!

Nechali ste Božiu lásku, aby roztopila všetko sebectvo vo vašom srdci? Necháte Ježiša prostredníctvom Svojho Slova nanovo definovať, aká je skutočná láska, ako vyzerá a pôsobí? Súhlasíte s tým, že sa stanete osobou lásky?

Dôvody na chválu:

  • Francisca A.: 100 dní modlitieb pomohlo mne a mojim deťom vytvoriť si zvyk modliť sa spolu každé ráno a večer. Chválim Boha za tento modlitebný čas. Kamarátka mojej dcéry prišla na návštevu a zažila to spolu s nami. Keď odišla domov, presvedčila jej rodinu, aby mali takisto modlitby každý deň, čo teraz s radosťou robia!
  • Mike skutočne bojoval počas obmedzenia pohybu. Jedného dňa, hľadal nejaké programy na TV a objavil kanál Hope(Nádej). “Potrebujem nádej”, povedal si. Začal pozerať interaktívne Biblické hodiny a iné inšpiratívne programy. Pozrel si celú sériu o Danielovi, a ďalšiu sériu o Zjavení. Výsledkom týchto hodín je, že sa rozhodol odovzdať svoje srdce Ježišovi.

Modlitebné podnety:

  1. Modlite sa za hlbšie a plnšie ocenenie, prijatie a uplatňovanie Božej lásky vo vašom živote.
  2. Modlite sa za Evangeline N., a Yolandu H., a mnohých ďalších, ktorí zápasia s rakovinou a inými chorobami. Modlite sa za uzdravenie.
  3. Modlite sa za novo-pokrstených členov, ktorí sa pripojili k cirkvi krátko pred, a dokonca počas pandémie COVID-19. Modlite sa, aby nedostatok kresťanského spoločenstva a bohoslužieb nezatienilo ich rozhodnutie pre Krista.
  4. Modlite sa za zbor Hamilton v Kanade. Modlite sa za kreatívne prístupy v službe v ich “Skutočne žijúcom centre”, ktoré ponúka komunitné centrum, školu varenia, výmenu oleja zdarma, smoothie bar a lezeckú stenu.

One Comment on “Deň 88 – Modlitebné podnety – pondelok, 22. jún 2020”

  1. Prosím o uzdravení Alexandra,kterého jsme přijali do pěstounské péče před 14,5 lety jako nevidomé ležící dítě. Netušili jsme, že jeho stav se bude zhoršovat. Má umělý vývod z dýchacích cest a ze žaludku a je závislý na přístrojích.

Comments are closed.