90 Deň – Modlitebné podnety – streda, 24 jún, 2020

Zasľúbenie sily

Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi.”– Filipskym 4:13 (Roh)

“Chcela by som, aby si všetci uvedomili, aké možnosti a pravdepodobnosti majú tí, ktorí robia Krista dostatočnim pre svojej dôvery.” – List 45, 1893, par. 33

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:

Boh je všemohúci. Pre Neho nie je nič príliš ťažké, zložité alebo náročné. – On je Stvoriteľ všetkej reality. Rozhodol sa využiť svoju silu pre pomoc, uzdravenie a obnovu. Pretože Jeho slová sila a život, všetky Jeho prikázania, pokyny a inštrukcie k nám prichádzajú s prísľubom, že sa v našich životoch naplno zrealizujú s podmienkou viery. Viera uvoľní sľúbenú moc pre verný život.

Rozhodnite sa dnes, aby ste verili v Božiu silu, ktorá vám bola poskytnutá vierou? Veríte v Ježiša, Slovo, ktoré sa stalo telom, aby vám dalo schopnosť konať Jeho vôľu? Budete spolupracovať s Ježišom, aby ste žili život uzdravenia, pomoci a obnovy?

DÔVODY NA CHVÁLY:

  • Sestra D .: Celé roky povzbudzujem svojho brata, aby prišiel do nášho zboru. Teraz, keď máme bohosluzby online, sa k nám pridáva každú sobotu! Modlite sa, aby odovzdal Pánovi svoje srdce a Boh mu “uvoľnil” cestu, aby sa mohol dostať aj do zboru.
  • Gem C .: Chváľme Pána za mnohých vedúcich modlitebných skupín na Filipínach, ktorých životy sa menia počas týchto modlitieb. Niektorí z týchto členov sa spočiatku zdráhali akceptovať výzvu, aby sa stali vedúcimi modlitebnych skupín, ale po prijatí výzvy mnohí z nich našli veľa radosti vo viere.. V skutočnosti sa online modlitebné stretnutia stali zdrojom ich sily v tomto období pandémie.

MODLITEBNÉ PODNETY:

  • Modli sa za vieru v Božie zasľúbenia, aby boli vždy zdrojom sily pre činenie Jeho vôle.
  • Modli sa za narušené manželstvá, aby mohli byť vyliečené, za zmierenie za tých partnerov, ktorí sa odlúčili, a nech je Ježiš aj pre nich samých centrum ich šťastného manželstva.
  • Modli sa za sestru T. z Tanzanie, ktorá trpí preto, že sa rozhodla stať adventistkou siedmeho dňa a Ježišovou služobníčkou.
  • Modli sa za nové centrum v Bielorusku, ktoré poskytuje kútik na hranie pre deti, prostredie pre ľudí s rôznymi špeciálnymi potrebami (rôzne telesné a duševné postihnutia). Prosím, popros Boha aby túto službu požehnal, aby rástla a silnela. Aby pracovníci a dobrovoľníci dokázali týchto ludi nasmerovať na Boha a zoznámiť s Pánom Ježišom.