Deň 92- Modlitebné podnety- piatok, 26. jún 2020

Dôvody na chválu:

  • Juhoázijská Pafická divízia: Ďakujeme Bohu, že prostredníctvom tejto iniciatívy sa zapojilo viac ako 5 000 modlitebných bojovníkov, z ktorých väčšina sú mladí ľudia. Sformovala sa Modlitebná sieť, oficiálne oddelenie mládeže, za ktoré sa hlasovalo.
  • Plánované dary a správcovské služby: Chválime Boha za vernosť členov cirkvi Adventistov siedmeho dňa počas pandémie roku 2020. Od 11.marca 2020 sa vďaka verným členom podarilo nazbierať vyše 1000 000 dolárov v plánovaných daroch, ktoré sú a budú použité ako zdroje pre celosvetovú misiu CASD.
  • Dostali sme správy o stovkách krstov ako výsledok 100 dní modlitieb. Chválime Boha za každého, kto sa modlil za všetky evanjelizačné snahy, ktoré prebiehajú. Bohu patrí sláva!
  • Knižný evanjelista z Tanzánie: Boh urobil počas týchto 100 Dní modlitieb zázrak. Modlil som sa, aby ma Boh spojil s niekým, s kým môžem mať biblické hodiny. O dva dni neskôr, jedna pani , ktorá býva v meste vzdialeného 7 km , prišla ku mne. „Predali ste mi nejaké knihy, čítala som ich a našla pravdu, prišla som k vám, aby som mohla pokračovať a naučila sa viac“ povedala. Robíme v štúdiu Biblie pokroky a pani je pripravená odovzdať svoj život Ježišovi. Boh vypočul moju modlitbu!
  • Jeden neveriaci muž bol donútený počas obmedzenia pohybu ostať s jednou adventistickou rodinou, ktorá sa zúčastňovala 100 dní modlitieb. Tento mladý muž im povedal, že modlitba je strata času. Krátko na to bol nakazený COVID-19. Bol preložený na iné miesto do karantény, kde zažil zmenu srdca a povzbudzoval ľudí, aby sa modlili ako adventisti, s ktorými bol predtým. On, a všetci ľudia s ním, boli zázračne uzdravení. On a ďalšia osoba spečatili svoje rozhodnutie pre Ježiša krstom 14.júna!

Modlitebné podnety:

  1. Modli sa za Lenoxa. Je to 6-ročný chlapec. V tele nemá žiadne pevné väzy. Šošovka v jeho oku povolila a možno bude slepý. Má gigantizmus a zväčšené srdce. Modlime sa za všetky choré deti na celom svete.
  2. Modli sa za severo-východnú Indiu a iné časti sveta, kde sa zas množia prípady COVID-19.
  3. Modli sa za deti adventistických rodín, ktoré stratili svoju cestu , alebo sú v štádiu nejasností a rebélie.
  4. Modli sa za jednotlivcov, ktorí uvažujú o tom, že pôjdu do služby Bohu na plný úväzok. Modli sa za jasnosť ich povolania a odstránenie prekážok.