Deň 97 – Modlitebné podnety – streda, 1. júla 2020

Pôjdem… Za mojimi spolužiakmi.

Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho….”– Rimanom 1:16

“Zober svoju vieru do svojho školského života, do svojho internátu, do všetkého, čo robíš.” – Messages to Young People (Posolstvá mládeži), str. 36

“[Satan] veľmi dobre vie, že tu nie sú žiadne ďalšie skupiny ktoré môžu urobiť tak veľa dobra ako tie s mladými mužmi a mladými ženami, ktoré sú zasvätené Bohu. Pokiaľ je mládež vedený správnym smerom, dokáže mať úžasný vplyv. Kazatelia alebo laici s dlhoročnými skúsenosťami nemôžu mať ani len spolovice taký vplyv na mladých ľudí, ako ho majú mladí, Bohu odovzdaní ľudia, na svojich rovesníkov. Mali by cítiť, že zodpovednosť leží na nich, aby spravili všetko pre  záchranu svojich smrteľných kamarátov aj za cenu svojej zábavy a prirodzených túžob. Pokiaľ je to potrebné, čas a dokonca aj prostriedky, by mali byť zasvätené Bohu. – Messages to Young People (Posolstvá mládeži), str. 204

OTÁZKY NA ZAMYSLENIE:
Si v škole? Máš spolužiakov, ďalších študentov okolo, ktorí sa usilujú získať titul a dobré vzdelanie? Uvedomuješ si, že to, čo môžeš ponúknuť ty – evanjelium – má omnoho väčšiu hodnotu ako titul alebo akékoľvek vzdelanie, ktoré tento svet ponúka? Vedia tvoji spolužiaci, že si kresťan, člen Adventistov siedmeho dňa? A možno si už dávno vyštudoval. Máš stále kontakt alebo priateľstvá so svojimi spolužiakmi?
Boh ťa povoláva, bez ohľadu na to, či si študent v kresťanskom alebo štátnom prostredí, aby si bol svetlom pre svojich spolužiakov. Či si s nimi v kontakte cez telefón, online (kvôli pandémii), alebo  v osobnom kontakte, vyžaruj Ježišovo svetlo!
Ak si rodič, si povolaný pomáhať svojmu dieťaťu, aby ukazovalo okoliu ako môže milovať ako Ježiš a ako môže šíriť evanjelium.
Rozhodneš sa dnes, že sa staneš misionárom pre ľudí v tvojej univerzite, vyslanec Ježiša pre svojich pôvodných/súčasných/budúcich spolužiakov?

DÔVODY NA CHVÁLY:

  • Chváľme Boha za uskutočnenie mnohých finančných zázrakov, práve a podpory pre mnohých počas tejto krízy.
  • Joel B.: Moja žena a ja sme navštívili naše deti v Spojených Arabských Emirátoch. Kvôli pandémii sme zostali zaseknutí u nich a všetci sme boli nakazení CoVid-19. Veľa modlitieb bolo venovaných pre nás. Všetci okrem mojej manželky prežili. Stále ďakujem Bohu za Jeho vedenie. On vie, čo je najlepšie pre našu rodinu.
  • M.A.: 9. júna som sa zobudil o 2:00 v noci a ozbrojený muž stál v mojej izbe, kde spím spolu s deťmi. Vyhrážal sa zabitím mojich detí. Boli sme vystrašení, ale povedal som mu “Odíď v mene Ježiša!” Boh počul môj výkrik, muž odišiel bez toho, aby nás zranil. Boh je verný!
  • Lindinkosi N.: Večer 80. dňa (deň zameraný na fyzické lieštenie) takmer odišiel od nás môj brat pred našimi očami. Mal vysoký krvný tlak a jeho pulz sa stupňoval. Triasol sa, lapal po dychu a jeho stav sa zhoršoval každou minútou. Rýchlo sme mu dali strúčik cesnaku a pol čajovej lyžičky kayenského korenia rozpusteného vo vode. My sme si potom kľakli a modlili sa a v čase, keď sme skončili s modlitbou, jeho tlak bol v normále, prestal sa triasť a jeho pulz nebol zvýšený. Zažili sme, ako Boh uskutočnil zázrak fyzického liečenia počas 10 minút.
  • Rodel L.: Počas obmedzenia pohybu moja žena organizovala potravinovú banku pre ľudí v našej komunite. Plánovali sme začať s iba 30 balíčkami, ale Boh nám požehnal a znásobil naše jedlo a balíčky. Toto znásobenie nam umožnilo pomôcť rodinám v núdzi z nášho zboru a komunity v nasledujúcich mesiacoch. Všetka chvála patrí nášmu úžasnému Bohu!

PODNETY NA MODLITBY:

  • Modli sa za svoju školu, učiteľov a spolužiakov. Modli sa za odvahu stáť ako kresťan, ktorý žije pre Ježiša. Modli sa za možnosti ako predstaviť vieru pre svojich spolužiakov. A ak nie si už v škole, modli sa za spôsoby, ako môžeš znovu kontaktovať svojich bývalých spolužiakov.
  • Modli sa za verejnú univerzitnú službu, ktorá má miesto na svetských univerzitách po celom svete. Modli sa viac za adventistických študentov a učiteľov zapojených v tejto službe, ktorí majú dosah na svet cez univerzitu.
  • Modli sa za úžasnú žatvu duší zo všetkých služieb, ktoré sa zmenili na online misiu kvôli pandémii.
  • Modli sa za tehotné sestry na celom svete, ktoré zanedlho majú na tento svet priviesť svoje deti. Modli sa za ich bezpečnosť a ochranu od COVID-19 vírusu a za zdravie detí, ktoré majú byť narodené. Modli sa, aby tieto deti vyrástli k tomu, aby boli silní pracovníci pre Ježiša.